Zorlu Eğitim Kurumları Duyuru

 

Eğitimin Çok Değerli Bütün Paydaşları,

Zorlu Eğitim Kurumları olarak, 13 yıldır özel sektörde sürdürdüğümüz ilkeli, planlı, ahlaklı, haksız rekabetten uzak, sistemli ve sürekliliği esas alan eğitim-öğretim anlayışımızla kurumlarımızda devam etmekteyiz. Yaşadığımız bu zor pandemi günlerinde temel anlayışımız, önce sağlık ve bu konuda alınacak tedbirler. Okullarımızda hijyen ve sağlıkla ilgili bütün tedbirler, 17 Ağustos’ta okullar açılacak şeklinde alınmıştır. Ancak ülkemiz  ve ilimiz genelinde pandemi vakalarının ciddi artış göstermesi, okulların bu tarihte açılışını imkansız kılmıştır. Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın, bilim kurulu ile aldığı kararlar neticesinde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih 21 Eylül olarak belirlenmiştir. Bizler de bu anlamda 24 Ağustos’ta online çalışmalarımıza güçlü bir alt yapı ile başlayacağız. Umut ediyoruz ki vaka sayılarının azalması ile 21 Eylül’de de yüz yüze eğitime seyrekleştirilmiş sınıf ve öğrenci bazında başlayacağız. Velilerimiz ve bazı dostlarımız bize: “ 17 Ağustos’ta yüz yüze eğitime başlayacak mısınız? Çoğu okul başlıyor.” şeklinde  dilek ve telkinde bulunmaktadır. Şunu belirtmekte fayda var; öğretmen, veli ve öğrencilerimizin sağlığı bizler için çok önemlidir. Kurumlarımız olarak alacağımız bu sorumluluk, toplumumuzun genelini ilgilendirmektedir. Ticari kaygılarımız tabii ki var ancak her bir öğretmen, veli ve öğrencimizin sorumluluğunu taşıdığımızın bilmekteyiz. Bu nedenle Bakanlığımızın planlamalarının dışında herhangi bir planlama yapmayacağımızı özellikle belirtmek isteriz. Bakanlığımızın planlaması dışında bir planlama gerçekleştirecek kurumların da haksız rekabete sebep olduğu, toplum sağlığını olumsuz etkileyecek davranış ve  eylemlerden kaçınması gerektiğine inanıyoruz.

                                                                                                                                  ZORLU EĞİTİM KURUMLARI

Diğer Fotoğraflar

Diğer Haberler