Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

Çocuk oyunları hayatın bir çekirdeğidir. Bütün insanlar orada gelişir, büyür ve oluşumu tamamlar. İnsanın en güzel ve olumlu yetenekleri orada yükselir.

Frobel Öğrenciler oyunlarda kazanmış oldukları problem tanıma, çözüm üretme ve farklı yöntem deneme gibi özellikleri derslerinde de uygulayarak okul başarısını arttıracaktır. Çünkü öğrenci derse aktif katılacak ve dersin işleyişinde yaparak yaşayarak öğrenme metodunu uygulayacaktır.