Değerler & Hedefler

Değerler & Hedefler

Atatürk ilkelerine bağlı, Türk milletine ait değerlerini özümsemiş bireyler yetiştirmek

Değerlerimiz

• Saygı ve sevgi
• Fırsat eşitliği
• Sorumluluk
• Çalışkanlık
• Dürüstlük
• Özgüven
• Hoşgörü
• Adalet
• AhlakHedeflerimiz

Özel Zorlu Eğitim Kurumları olarak;

• Atatürk ilkelerine bağlı, Türk milletine ait değerlerini özümsemiş bireyler yetiştirmek,
• Eğitim ve öğretimde "Öğrenci Merkezli‟ bir anlayışla her bireyin farklı olduğunu gözeterek eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
• Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş karakterde bireyler yetiştirmek
• Öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda gerekli alanlara yönlendirilmesini sağlayarak başarılarını arttırmak,
• Düşünen, sorgulayan, çözüm üreten, problem çözme becerisi gelişen, çok boyutlu düşünen bireyler yetiştirmek,
• Çocuklarımızın kendine güvenen, sorumluluklarının ve yetkinliklerinin farkında olan bireyler olmalarını sağlamak,
• Teknolojiyi etkin ve faydalı kullanabilmelerini sağlamak,
• Uluslararası düzeyde başarılı olmalarını sağlayan yabancı dil eğitiminin alt yapısını oluşturmak,
• Etkin iletişim kurabilen, pozitif düşünen, yeniliklere açık olan bireyler olmalarını sağlamak,
• Öğrencilerimizi kültür ve  değerlerini tanıyan bireyler olarak yetiştirmek en temel hedeflerimizdir.

Başarıya Giden Yol Zorlu'dur..

Özgün Eğitim Modelimiz
Profesyonel Ekibimiz
Donanımlı Kampüsümüz

Zorlu Eğitim Kurumları olarak siz değerli öğrencilerimize en iyi imkanları sağlamak için sürekli kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Eğitim modelimizin yanında, Sosyal aktivitelerimiz ile eğitiminizi destekliyor uygulamalı eğitim sistemimiz ile kalıcı olmasını hedefliyoruz.
  • Profesyonel Kadro
  • Güven Veren
  • Değer Veren
  • Konusunda Uzman
  • Uzman Psikolog
  • Donanımlı Kampüs
  • Doğa İle İç İçe Eğitim Modeli