Hedeflerimiz

 Özel Zorlu Eğitim Kurumları olarak;

Atatürk ilkelerine bağlı, Türk milletine ait değerlerini özümsemiş bireyler yetiştirmek,
Eğitim ve öğretimde "Öğrenci Merkezli‟ bir anlayışla her bireyin farklı olduğunu gözeterek eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş karakterde bireyler yetiştirmek
 Öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda gerekli alanlara yönlendirilmesini sağlayarak başarılarını arttırmak,
Düşünen, sorgulayan, çözüm üreten, problem çözme becerisi gelişen, çok boyutlu düşünen bireyler yetiştirmek,
Çocuklarımızın kendine güvenen, sorumluluklarının ve yetkinliklerinin farkında olan bireyler olmalarını sağlamak,
Teknolojiyi etkin ve faydalı kullanabilmelerini sağlamak,
Uluslararası düzeyde başarılı olmalarını sağlayan yabancı dil eğitiminin alt yapısını oluşturmak,
Etkin iletişim kurabilen, pozitif düşünen, yeniliklere açık olan bireyler olmalarını sağlamak,
 Öğrencilerimizi kültür ve  değerlerini tanıyan bireyler olarak yetiştirmek en temel hedeflerimizdir.