Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Zorlu Okulları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Genel Bilgi

Zorlu Okulları olarak kişisel verilerin korunulması konusunun önemli olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiş olup 29677 nolu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Zorlu Okulları tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Zorlu Okulları tarafından aşağıda belirtiler kişisel verileriniz, ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

 1. Kimlik Bilgisi: Nüfus cüzdanı, ehliyet,  gibi resmî dökümanlarda yer alan seri numarası, TC Numarası, ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi tüm kişisel bilgiler.
 2. İletişim Bilgileri, öğrenci velisi ile irtibat sağlanabilecek tüm e-posta adresleri, sabit ve mobil telefon numaraları.
 3. Öğrenci Bilgileri Kurum tarafından eğitim-öğretim hizmeti alan bireylere ait kişisel bilgiler.
 4. Öğrenci Veli ve veliye yakın kişilerin kişisel bilgileri
 5. Kuruma  gelen kişilerin ziyaret sırasında kayda alınan güvenlik kamerası vb. görüntüleri.
 6. Görsel ve İşitsel Bilgi: Fotoğraf, kamera kayıtları, okul bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin / projelerin video ve fotoğraf kayıtları
 7. Sınav ve karne notları; öğrenciye yönelik her türlü öğretmen, rehber öğretmen,  ve veli görüşü; veli toplantısı tutanakları
 8. Finans Bilgileriniz: Kurumumuz ile veli arasındaki tüm finansal bilgiler
 9. Çalışan İş Bilgisi: Kurumumuz da sözleşmeli olarak  görev alan çalışanlara ait tüm kişisel bilgiler.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

 1. Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi;
 2. Kişisel verilerin doğru ve güncel olması;
 3. Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; 
 4. Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
 5. Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması

Kişisel Verilerinizin İşlenme Şartları

Kişisel verileriniz ilgili kanunun 5. maddesindeki şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel veriler kişinin açık rızası olmaksınız işlenemez.

İlgili kanunun 6. maddesinde belirtildiği üzere özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veriler kişinin açık rızası olmadan aktarılamaz ancak, kanunun 5. maddesinde belirtilen “kişisel verinin kişinin açık rızası olmaksınız işlenebilmesi”ni kapsayan durumlarda, yine kanunda belirtilen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla yurt içine ve yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:Kanunun 11. maddesinde belirtildiği üzere kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda  kurumumuz gelen başvuruya ait bilgilendirmeyi yapmaktadır. Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi ZORLU Okulları’na  mevzuata uygun olarak posta adresimize veya direk müracaat ederek iletebilirsiniz.