Vizyonumuz

Birimler arasında iletişimi güçlü tutan bir kurum olarak "Birlikte Yönetme‟ anlayışı çerçevesinde öğrencilerimize;


Yaşadığımız yüzyılın gerekliliği olan teknolojiyi doğru ve etkin kullandırmak,
“Bilgi Çağı”nın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri öğretmek,
• Problem değil çözüm odaklı olmalarını sağlamak,
Çağdaş eğitim anlayışı ve farklı eğitim modelleri ile çocuklarımıza çağın ötesinde bir eğitim anlayışı sunmaktır.