Merhaba Değerli Dostlar


27 yıldır Samsunlu ve Samsun sevdalısı kimliğimle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarımızda, gurur ve onurla sürdürdüğüm öğretmen ve eğitim yöneticiliği kariyerimi sonlandırdıktan sonra Özel Zorlu Eğitim Kurumları’nı hayata geçirdim. Tüm kurumlarımızda akademik   deneyim, tecrübe ve sosyal kazanımlarımızı bir eğitim gönüllüsü olarak sizlerle paylaşmaya ve çözüm ortağı olmaya gayret göstermekteyiz.

Zorlu Eğitim Kurumları olarak önceliğimiz; özgüveni gelişmiş, sosyal yaşam becerileri güçlü, yabancı dili iyi, teknolojiyi kullanabilen, Atatürk ilkelerine bağlı, akılcı, çağdaş, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin yalnızca işiterek öğrendiklerini kolay unuttuklarının farkındayız. Oysaki bizzat katıldıkları bir eğitim etkinliği, konuyu daha iyi anlamalarını ve kolay unutmamalarını sağlamaktadır. Bu bilinçle hareket eden bir kurum olarak, öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmeleri konusunda azami çaba sarf etmekteyiz.

Dünyada artık klasik hale gelmiş eğitim tanımlarında eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla değişiklik meydana getirme süreci olarak ifade edilmektedir. Ancak çağdaş eğitim anlayışında Aktif Öğrenme Kuramı ve Yaparak Yaşayarak Öğrenme Modeli mevcuttur.
Öğrencinin eğitim sürecine bizzat kendi yaşantılarıyla girmesi veya bu sürece kendini dahil etmesi ile kalıcı öğrenme sağlanmaktadır.
Bu bağlamda, okullarımızda farklı öğretim yöntem ve teknikleri ile birçok uygulamalı etkinlik yaparak derslerimizi işlevsel hale getirmekteyiz. Çünkü biliyoruz ki “ DUYARSAM UNUTURUM, GÖRÜRSEM HATIRLARIM, YAPARSAM ÖĞRENİRİM.”

Saygılarımla…

 

 

                                                                                                                                                Ergin ZORLU

                                                                                                    ZORLU EĞİTİM KURUMLARI KURUCUSU 

Fotoğraf Albümleri

Haberler