Başarıya Giden Yol, Zorlu'dan Geçiyor

Kayıtlarımız Başlamıştır.

İlkadım Özel Zorlu Ortaokulu, İLkadım Özel Zorlu Anaokulu ve Canik Özel Öğretim Kursları Açılmıştır.

lkadım Özel Zorlu Ortaokulu, İLkadım Özel Zorlu Anaokulu ve Canik Özel Öğretim Kursları Açılmıştır.
 

Zorlu Okulları olarak okuduklarımızın Yüzde 10’unun, duyduklarımızın Yüzde  20'sinin, gördüklerimizin Yüzde 30’ unun, hem görüp hem duyduklarımızın Yüzde 50’ sinin, söylediklerimizin Yüzde 70’ inin, davranışlarımızla birlikte söylediklerimizin Yüzde  90’ının hatırlamada etkili olduğunu çok iyi biliyoruz.

İşte bu yüzden eğitim anlayışımızı en modern eğitim kuramlarından biri olan Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı na göre düzenledik. Çoklu zeka kuramında
8 çeşit zeka belirlenmiştir. 

Biz öğrencilerin bu farklarının bilincindeyiz ve öğrenme ortamlarımızı bu anlayış doğrultusunda oluşturmaktayız.

Diğer Haberlerimiz

Kurumumuz ile ilgili diğer haberler.